Privacy verklaring

Privacy verklaring

Steven Konings Fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Steven Konings Fotografie
Thetfordstraat 138
3203 LJ Spijkenisse

www.stevenkonings.com

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Steven Konings Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw offerte en facturatie
– Je te kunnen contacten
– Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten

Persoonsgegevens die wij verwerken

Steven Konings Fotografie verwerkt je persoonsgegevens alleen als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Indien van toepassing verwerken wij de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

– niet van toepassing

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Steven Konings Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Steven Konings Fotografie verstrekt uitsluitend gegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van je hebben, voor zover dat niet in strijd is met enige wettelijke bepaling. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst.
Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Steven Konings Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Steven Konings Fotografie gebruikt MS Office programma’s voor de gegevensverwerking en maakt gebruik van internet security software.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Steven Konings Fotografie.